0 392 228 69 77
BAĞKUR SİGORTALISININ MALÜLEN EMEKLİLİĞİ - Türkiye Emeklilik

BAĞKUR SİGORTALISININ MALÜLEN EMEKLİLİĞİ

 

4 B ( Bağkur) Malulen Emeklilik Şartları

 
 
Bağkur kapsamında (4 b) sigortalı olanlar için yukarda anlatılan malulen emeklilik şartları aynen geçerlidir. Bağkur mensubu özürlü, malulen emeklilik talebinde bulunmadan önce, sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödemiş olması gerekmektedir.
 
MALÜLEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
 
Kimler Malul Sayılır?
 
İşverenin veya sigortalının talebi üzerine kurumca (SGK) yetkililendirilen hastanelerden usülüne uygun olarak alınan raporda çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.
 
(Bakınız: 5510 Sayılı Kanun: Madde 25)
 
Malulen Emeklilik İçin Prim Şartı
 
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük,
 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. (Bakınız: 5510 Sayılı Kanun: Madde 26)
 
Bakıma Muhtaç Malul Kavramı Nedir?
 
Malulen emeklilik yönetmeliğinin 12 Maddesi bakıma muhtaç özürlü kavramını ve hastalık listesini şu şekilde sıralamıştır.
 
•             a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.
 
•             b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.
 
•             c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
 
•             ç) İki elin kaybı.
 
•             d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.
 
•             e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.
 
•             f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.
 
•             g) Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.
 
•             ğ) Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması.
 
•             h) Yukarıda tespit edilen hastalıklar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalıklar. Bakınız:Engelliler Sitesi – Engelliler ve Dostları Platformu – Malulen Emeklilik Yönetmeliği
 
Özetlemek (sadeleştirmek) adına;
 
1- Malulen emekli olmak için maluliyetin (sakatlık yüzdesinin) ilk sigortalılık tarihinden sonra %60 (yüzde 60) olması,
 
2- 10 Yıl sigortalılık süresi 1800 gün prim günü,
 
3- Kişi bakıma muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 günle emekli edilir.
 
4 B ( Bağkur) Malulen Emeklilik Şartları
 
Bağkur kapsamında (4 b) sigortalı olanlar için yukarda anlatılan malulen emeklilik şartları aynen geçerlidir. Bağkur mensubu özürlü, malulen emeklilik talebinde bulunmadan önce, sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödemiş olması gerekmektedir.
 
TSK da Malulen Emeklilik şartları
 
TSK (Türk silahlı kuvvetleri) personelinin malulen emeklilik işlemleri için “TSK’da GÖREV YAPAMAZ” raporunu, sağlık kurulundan almış olmaları gerekiyor. Alınan raporun kabul görmesi sonucu, T.C.Emekli Sandığı Kanununda yer aldığı ifadesi ile Adi Malül, yani Malulen emeklilik olacaktır.
 
Not: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği esas alınır.
 
İş Kazasında Malulen Emeklilik Şartları
 
İş kazası sonucu (görevi başındayken) sakatlanan kişi malulen emeklilik koşullarını yerine getiriyorsa, (yukarda bu koşulların ne olduğu detaylı biçimde aktarılmıştır.) bu kişi hem malulen emeklilik maaşı hemde SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ (maaşı) alır. Bu iki maaş aynı anda alınır. İki maaş arasında şöyle bir detay var fazla olanın tamamını, az olanın ise yarısı alınır. Örnek vermek gerekirse iş kazası geçiren kişiye bağlanan malulen emeklilik maaşı 1.000 TL, iş göremezlik geliri (maaşı) 800 TL ise 1.000 TL nin tamamını, 800 TL nin yarısını yani 400 TL sürekli iş göremezlik maaşı alır.
 
Malulen Emeklilik Hastalık Oranları
 
Malulen emekli olabilmek için tek hastalıktan %60 oranında rapor almak gerekiyor. Burada tek hastalık konusunda özellikle parmak basmak istiyorum. 2013 yılındaki yönetmelikte aynen şu cümle kullanılmış.
 
“Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücünün en az `’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard Formülü uygulanmaz. Ancak, birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen çalışma olanağı vermediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilenler malul sayılır.”
 
Buradaki ifadeler şu anlama geliyor. Bir kişi şeker hastası ise, ve şekere bağlı olarak (örneğin görme kaybı veya böbreklerinde hasar) vücudunda başka hasarlar oluşmuşsa bunların tamamı için ayrı ayrı oran verilir. Toplam sonuç %60 olursa malulen emekli olur.
 
Konuyu daha iyi anlamanız adına başka bir örnek: Kişi hem kanser hemde şeker hastası ise kanser için yüzde %55 şeker için %30 özür oranı verilmiş ve bu iki hastalık arasında doğrudan bir bağlantı yoksa (biri diğerini tetiklememişse) bu kişi malulen emekli olamaz.!
 
Verilen örnekleri anladığınızı umarak devam ediyorum. Malulen emeklilik için ilk sigortalılık tarihinden sonra özür oranının %60 olması, 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim şartı aranır. Kişi bir başkasının yardımına muhtaç derecede malul ise 1800 günle emekli olur, 10 yıl şartı aranmaz.
 
Malulen Emekli Edilecek 21 Hastalık Listesi
 
•             Epilepsi
 
•             Multiple Skleroz
 
•             Demans
 
•             PSİKİYATRİ Hastaları
 
•             GÖZ HASTALIKLARI
 
•             Kanser Hastaları (lenfoma, kemik iliği, lösemi, akciğer vb. gibi)

Bu bilgi kez okunmuştur.        Duyuru Panosu
   Etkinlik Takvimi
PztSalıÇrşPrşCmCmtPzr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
<<Şubat / 2019>>